Ubezpieczenia majątkowe


Nie ryzykuj bez potrzeby – ubezpiecz mienie od nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia majątkowe obejmują wszelkie mienie będące własnością i znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego. Co to oznacza? Że zawierając polisę ubezpieczeniową, chronisz swój majątek przed nieprzewidzianymi wypadkami i likwidujesz ryzyko jakichkolwiek zjawisk losowych, które mogłyby mu zagrozić. Śpisz spokojnie, bo nie straszny Ci już pożar, włamanie i inne nieszczęścia.

Ubezpieczenia majątkowe obejmują:

  • ubezpieczenie od ognia i pozostałych zjawisk losowych,
  • ubezpieczenie od włamania, kradzieży i dewastacji,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie maszyn i innego sprzętu budowlanego od uszkodzeń,
  • ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu,
  • ubezpieczenie ładunku podczas transportu,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.