Kredyt inwestycyjny


Kredyt inwestycyjny dla firm jest przeznaczony na finansowanie nowych lub powiększanie istniejących zdolności usługowych i wytwórczych. Finansowanie może objąć nawet do 100% nakładów potrzebnych do inwestycji. Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.

Kredyt inwestycyjny ma na celu zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych firmy, jej rozbudowę, modernizację, zapewnienie przewagi konkurencyjnej.

Istnieje możliwość obniżenie kosztów kredytu poprzez dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.